Internationale samenwerkingsverbanden

Congressen

Centrum Ganspoel neemt deel aan internationale congressen, nu eens als deelnemer, dan weer als spreker of standhouder op een posterbeurs. Een voorbeeld is het ICEVI-congres (International Council for Education and Re/habilitation of people with Visual Impairment).

Internationale partners

Er zijn regelmatige contacten en uitwisselingen met partners in Nederland en Scandinavië, bijvoorbeeld Bartimeüs, Visio,…

We nemen ook deel aan het Interlandelijk Overleg Nederland-Vlaanderen voor thuisbegeleiding, met een indeling volgens leeftijd (ILO- vroegbegeleiding of ILO-+6)