De sociale dienst

De sociale dienst is een brug tussen ouders, familieleden en het Centrum, met als hoofdtaak het verzorgen van de communicatie tussen ouders, familieleden en Centrum, in functie van de zorg die het kind/de jongere/de bewoner nodig heeft.

In het kader van deze opdracht helpen en ondersteunen de maatschappelijk assistenten de ouders. Het gaat dan over het verwerken van het hebben van een kind met een beperking, het inpassen van dit kind in hun gezinsleven en het omgaan met het kind.
De maatschappelijk assistent geeft hulp en advies bij administratieve regelzaken in verband met de beperking. Hij of zij helpt ouders bij het communiceren met de voorziening en met andere instanties. Voor sommige problemen zal de maatschappelijk assistent de rol van verwijzer op zich nemen.