Ouders, teamplayers op het multidisciplinair overleg (MDO)

Als een kind of volwassene opgenomen wordt in de voorziening dan wordt er een individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO) opgemaakt. Het IDO wordt opgesteld tijdens het multidisciplinair overleg (MDO). Hierin staan de verschillende ontwikkelingsdomeinen en -doelen beschreven. Het handelingsplan wordt op geregelde tijdstippen geƫvalueerd en bijgestuurd.

Ouders spelen een belangrijke rol in het multidisciplinair overleg. Ze kennen hun kind het best en hebben een unieke relatie met hun kind. Hun inzichten vormen naast de deskundigheid van de medewerkers de basis voor het opstellen of bijsturen van de individuele dienstverleningsovereenkomst. Ouders hebben het recht om voorstellen te formuleren. Het IDO wordt zo opgesteld dat het voor ouders een verhelderend en begrijpelijk document is.

De IDO gaat om een realistisch plan, gesitueerd binnen het praktische kader van een voorziening en afgestemd op de gezinssituatie.
Dat een voorziening beperkingen inhoudt, wordt aan ouders duidelijk gemaakt. Zo is bijvoorbeeld het aantal uren therapie niet onbeperkt; ook het aantal klassen en leefgroepen niet. Ouders hebben inzake klas, therapeuten en leefgroep geen vrije keuze maar hebben wel recht op informatie over de manier waarop klas- en leefgroepen worden samengesteld en hoe therapie-uren worden besteed.