Ouders

close-up gevlochten tuinafspanningOuders worden actief betrokken bij onze manier van werken.

 • Ouders zijn actief betrokken bij de individuele begeleiding van hun kind/bewoner.
 • Bovendien is er een gebruikersraad die actief participeert in de werking van Centrum Ganspoel.
 • De schoolraad betrekt ouders in de werking van de school. 

  Graag medewerking gevraagd voor masterproef van studente:
  Frida Maille is 24 jaar en vraagt medewerking voor haar masterproef. Ze is een master student in de klinische psychologie (met profiel orthopsychologie) aan de Vrije Universiteit Brussel. Op dit moment zit ze in haar tweede master waarin ze bezig is met haar masterproef. Hiervoor onderzoekt ze het beslissingsproces binnen een gezin met een zoon/dochter met een beperking die in de overgang naar volwassenheid is. Graag had ze hiervoor een honderdtal gezinnen bevraagd (gezinnen met een adolescent –tussen 17 en 25 jaar- die zich in de overgang naar volwassenheid bevindt en die Nederlands spreken); deze bevraging zal via internet gebeuren (participanten kunnen via bijgevoegde link inloggen om de vragenlijst in te vullen) en verloopt volledig anoniem. De bedoeling is dat één van de ouders (of een opvoedingsverantwoordelijke) deze vragenlijst invult.

  http://fridamaille.limequery.com/index.php/993457/lang-nl

  Als u meer informatie over het onderzoek wenst, kan u haar contacteren via email (Frida.Maille@vub.ac.be) en/of via telefoon (0 483 64 66 84).
  Alvast bedankt voor uw tijd en medewerking!
  Frida Maille