Werking van een gebruikersraad

De gebruikersraad komt drie of vier keer per jaar samen in de gebouwen van Centrum Ganspoel. De vergaderingen beginnen ’s avonds om 19u (FAM) of 20 uur (MFC) en duren ongeveer twee uur.

Naast de vertegenwoordigers van de gebruikers neemt ook een afvaardiging van de directie deel aan de vergadering.

Een samenvattend verslag van de belangrijkste gespreksonderwerpen wordt daarna gepubliceerd in het contactblad Binnen en Buiten. De bedoeling is om alle gebruikers of wettelijke vertegenwoordigers via dit kanaal degelijk te informeren.

Erg dringende of uiterst belangrijke beslissingen of informatie kunnen ook onmiddellijk na een vergadering per brief worden verspreid.