Samenstelling van een gebruikersraad

Meerderjarige gebruikers van Centrum Ganspoel die geen beschermingsstatuut genieten en de wettelijke vertegenwoordigers of belangenbehartigers van alle andere gebruikers kunnen er deel van uitmaken.

Een gebruikersraad telt minimum drie leden. Deze worden aangeduid na verkiezingen. Een mandaat als lid duurt vier jaar. Na deze periode moeten er nieuwe verkiezingen georganiseerd worden. De mandaten zijn onbeperkt hernieuwbaar.

Een gebruikersraad duidt onder zijn leden een voorzitter, een lid van de klachtencommissie en een secretaris aan. Een afgevaardigde van de gebruikersraden wordt als waarnemer uitgenodigd op de vergaderingen van de raad van bestuur van de inrichtende macht van Centrum Ganspoel.

In het Centrum zijn er twee gebruikersraden: een gebruikersraad voor het MFC (multifunctioneel centrum) en een gebruikersraad voor het FAM (flexibel aanbod meerderjarigen).

Het streefdoel is dat iedere leefgroep van het MFC en iedere woning van het FAM door minstens één lid vertegenwoordigd is in de gebruikersraad.

Zelfs zonder te zijn aangeduid bij de vierjaarlijkse verkiezingen blijven gebruikers of wettelijke vertegenwoordigers steeds welkom als zij vergaderingen van de gebruikersraad willen bijwonen. Ook al maken zij dan officieel geen deel uit van de gebruikersraad, hun interesse en inbreng blijven waardevol.