Bevoegdheden van een gebruikersraad

Voorafgaand overleg tussen Centrum Ganspoel en de gebruikersraad is verplicht inzake wijzigingen in het charter van collectieve rechten en plichten, belangrijke wijzigingen in de algemene woon- en leefsituatie en wijzigingen in het concept van het Centrum.

Zowel Centrum Ganspoel als de gebruikersraad heeft het recht om op eigen initiatief advies uit te brengen of vragen te stellen over alle aangelegenheden die te maken hebben met de verhouding tussen het Centrum en de gebruikers als groep.

Er is hoorrecht en antwoordplicht omtrent elk onderwerp waarover de gebruikersraad een standpunt aan de verantwoordelijken van het Centrum wil meedelen.

Centrum Ganspoel verstrekt aan de gebruikersraad de noodzakelijke informatie omtrent beslissingen die rechtstreeks de woon- en leefsituatie van de gebruikers betreffen en inzake alle andere elementen die de gebruikers als groep aanbelangen, met inbegrip van informatie omtrent de jaarrekeningen.