Ondersteuningsteam

Wie komt in aanmerking?

Het ondersteuningsteam Ganspoel biedt ondersteuning aan leerlingen met een visuele beperking in het gewoon en buitengewoon onderwijs.

In de eerste plaats bieden we ondersteuning aan leerlingen met een (gemotiveerd) verslag type 6. Dit verslag wordt opgemaakt door het CLB verbonden aan de gewone school. De criteria om in aanmerking te komen voor dergelijk verslag zijn beschreven in het M-decreet.

Criteria vanuit het M-decreet

Leerlingen komen in aanmerking voor ondersteuning type 6 als ze voldoen aan de volgende criteria:

  1. een optimaal gecorrigeerde gezichtsscherpte kleiner dan of gelijk aan 3/10 voor het beste oog;
  2. of één of meer gezichtsvelddefecten die meer dan 50% van de centrale zone van 30° beslaan of die het gezichtsveld concentrisch verkleinen tot minder dan 20°;
  3. of een volledige altitudinale hemianopsie, een oftalmoplegie, een oculomotorische apraxie of een oscillopsie;
  4. of een ernstige gezichtsstoornis die voortvloeit uit een geobjectiveerde cerebrale pathologie (Cerebrale Visuele Inperking of CVI);
  5. of een door de oogarts geobjectiveerde visuele problematiek die niet tot het criterium 1 t.e.m. 4 terug te brengen is, maar met een duidelijke impact op schoolse activiteiten.

Indien een leerling in het bezit is van het (gemotiveerd) verslag type 6 en er vraag is naar ondersteuning, zal het ondersteuningsteam Ganspoel dit opnemen.

Heeft een leerling met een visuele beperking een duidelijke zorgvraag, maar is er (nog) geen gemotiveerd verslag type 6? Neem in dat geval contact op met onze coördinatoren. Samen bekijken we wat wij voor deze leerling kunnen betekenen (vraagverduidelijking, observatie, kortdurende begeleiding, …).