Ondersteuningsteam

Wat biedt het ondersteuningsteam?

De ondersteuning richt zich zowel naar de leerling als naar de klasleerkracht, de ruimere schoolomgeving en de ouders.
Samen met de school zetten we onze ondersteuning in zodat de leerling met een visuele beperking school kan lopen in het gewoon onderwijs. Dit kan in het gemeenschappelijk curriculum, maar ook in een individueel traject.
De ondersteuner biedt in samenspraak met de betrokkenen een antwoord op de noden van het kind om een vooropgesteld doel te bereiken. Er worden regelmatig overlegmomenten voorzien met de school, de ouders en het CLB. We voorzien minimum één bespreking op het einde van het schooljaar. Op vraag van een van de partijen kunnen bijkomende overlegmomenten georganiseerd worden.

In onze begeleidingen staan volgende elementen centraal:

Voor de leerling:

Aanpassingen en hulpmiddelen en technologie
Leermateriaal en leersituaties worden aangepast.
Het kind krijgt de hulpmiddelen die het nodig heeft om de visuele beperkingen te compenseren en de nodige vaardigheden om hiermee te werken worden aangeleerd.
Om de meest geschikte hulpmiddelen te voorzien werken we samen met Low Vision, TAS , Reva, ...

Oriëntatie en mobiliteit
Ondersteuners zorgen ervoor dat het kind zelfstandig zijn weg kan vinden in en buiten het schoolgebouw.

Sociaal-emotioneel welbevinden
We hebben ook aandacht voor de contacten met andere kinderen en het emotionele welbevinden van deze leerling.

Observatiegestuurd werken
Observaties zijn een uitgangspunt om binnen de klas op een aangepaste manier deel te nemen aan klasactiviteiten, maar soms ook buiten de klas individueel hulp te bieden aan het kind.

Handelingsplan visueel functioneren
Tijdens de besprekingen vormen we samen een beeld van de leerling en stellen een werkplan op met de belangrijkste aandachts- en werkpunten naar het visueel functioneren toe.

Voor de leerkracht en de school:

Ondersteuning en overleg
Informatie omtrent de ondersteuning en visuele problematiek wordt op regelmatige basis teruggekoppeld met de klasleerkracht en eventueel zorg van de school. We zoeken samen naar handvaten die een verschil maken op de klasvloer.

Vormingen
Jaarlijks organiseert het ondersteuningsteam (in samenwerking met Centrum Ganspoel) cursussen voor leerkrachten die een leerling met een visuele beperking begeleiden.

Teamgericht werken
Vormingen voor leerkrachten en leerlingen kunnen ook aangeboden worden op de school zelf.

Voor de Ouders

Ouder als partner
Ouders zijn voor ons een belangrijke partner in de oudersteuning. Informatie omtrent de ondersteuning wordt volgens afspraak (schriftelijk of mondeling/telefonisch meegedeeld) aan de ouders.

Vormingen
Jaarlijks worden (in samenwerking met Centrum Ganspoel) vormingen en ontmoetingsdagen georganiseerd.

Begeleiding bij externe diensten
De ondersteuner kan op vraag van de ouders meegaan naar bezoeken aan de oogarts, revalidatiecentra, het test- en adviescentrum voor speciale hulpmiddelen (TAS), andere externe hulpverleners…