Ondersteuningsteam

De ondersteuning in de praktijk

Het ondersteuningsteam Ganspoel heeft als doel om leerlingen met een visuele beperking in het gewoon onderwijs alle kansen te geven tot volwaardige deelname aan het schoolleven. Om deze doelstelling te realiseren zetten we in op ondersteuning op drie niveaus:

  • op niveau van de leerling
  • op niveau van de leerkracht
  • op niveau van de school

De overheid verwacht een flexibele inzet van onze middelen om op alle ondersteuningsvragen een passend antwoord te bieden.
De frequentie en duur van de ondersteuning van een leerling zal worden bepaald door de visuele beperking en de impact hiervan op het schools functioneren.

We vinden het belangrijk dat elke school beroep kan doen op een vaste ondersteuner. Samen met alle betrokkenen worden afspraken gemaakt omtrent de concrete ondersteuning.