Ondersteuningsteam

Wat is de kracht van ons ondersteuningsteam?

Reeds meer dan 30 jaar spitsen wij ons toe om expertise op te bouwen in één specifiek vakgebied van ondersteuning, namelijk het visuele.

Er wordt met andere ondersteuningsdiensten samengewerkt indien de zorgvraag van het kind meerdere expertises vereist.

Ondersteuners diepen hun eigen expertise verder uit en verbreden andere expertisegebieden. Hiervoor komen we op regelmatige basis samen in onze school Centrum Ganspoel. Dit gebeurt door middel van:

  • inhoudelijke vormingen die door externen worden gegeven
  • inhoudelijke vormingen die door ondersteuners aan de rest van het team wordt aangeboden
  • intervisie
  • collegiale consultatie
  • externe vormingen
  • werkgroepen die zich toespitsen op een onderdeel van de ondersteuning om zich daarin verder te specialiseren op niveau van de kleuterschool en de lagere school (braille, technologische hulpmiddelen, oftalmologie, CVI, oriëntatie en mobiliteit,…)

Coaching en mentorschap worden aangebonden aan alle leden van ons ondersteuningsteam.

Ons team is multidisciplinair samengesteld.

Als dienst ondersteuning kennen we een sterke verankering in Centrum Ganspoel vzw. De invalshoek van onze collega’s uit welzijn betekent een verruiming voor onze werking.