Ondersteuningsteam (OT)

Ondersteuningsteam Centrum Ganspoel

Het ondersteuningsteam Ganspoel is verantwoordelijk voor de begeleiding van kinderen met een visuele beperking in de gewone kleuterschool en de lagere school. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de leerling, de school, de ouders en het CLB. werken met de brailleleesregel

De kinderen die in aanmerking komen in een bepaalde regio, krijgen vanuit het ondersteuningsteam ondersteuning voor het kind, de school en de ouders.

De aanmeldingvan de leerlingen gebeurt door de gewone school van het betrokken kind, in samenspraak met het CLB. Voor vragen kan je steeds terecht bij onze co├Ârdinatoren van het ondersteuningsteam.

Voor leerlingen van het secundair onderwijs verwijzen we graag door naar onze partner Koninklijk Instituut Woluwe.