Buitengewoon secundair onderwijs (BuSo)

werken aan de computerVoor jongeren van 12 tot 21 jaar organiseert het Koninklijk Instituut Woluwe, in nauwe samenwerking met Centrum Ganspoel, opleidingsvorm 1, op de campus van het centrum.

In OV1 (opleidingsvorm 1) krijgen de leerlingen een persoonlijke en sociale vorming met het oog op een toekomst die gericht is op integratie en participatie in een beschermd leef- en (werk-) bezigheidsmilieu.

Leer- en oefenmomenten sluiten nauw aan bij concrete situaties. We vertrekken steeds vanuit de interessewereld en belevingswereld van elke individuele jongere .
Leerkrachten zijn lid van het multidisciplinaire team, waardoor we een individueel vraaggestuurd onderwijsaanbod uit kunnen werken.
In de verschillende klassengroepen wordt dan ook gedifferentieerd gewerkt om het individuele aanbod te realiseren binnen de klascontext.

Daarbij vertrekken we vanuit de mogelijkheden van de jongeren, en vanuit het inzicht dat welbevinden en ontwikkeling hand in hand gaan. Wij onderscheiden de Aquarelgroepen, de Zebraklassen, de Indigogroep en de Autiklas.