AMBO

Regels en administratie AMBO

Het project AMBO beschikt over een beperkt urenpakket op basis van toegekende afwijkingsuren.
Deze worden jaarlijks aangevraagd.
Binnen dit pakket moeten alle aanvragen opgenomen worden. D.w.z. dat de tijd per aanvraag varieert naargelang de zorgvraag en beschikbare tijd.

Indien u gebruik wil maken van onze dienst is er een aanmeldingsprocedure.

Volgens deze procedure zijn het aanmeldingsformulier en het toestemmingsformulier -ouders nodig.
1. Het Aanmeldingsformulier is het document dat wordt ingevuld door de vertegenwoordigers van de school. Het omvat een uitgebreide zorgvraag naar AMBO toe. Dit document wordt mede ondertekend door ouders.

2. Het toestemmingsformulier ouders is het document waar ouders toestemming geven aan externen om medische gegevens op te vragen in het kader van de AMBO-aanvraag.

Wanneer de aanvraagdocumenten in ons bezit zijn worden deze besproken op het overleg dat maandelijks plaatsvindt.
Als de ondersteuningsvraag duidelijk is, wordt ze toegewezen aan een medewerker met specifieke expertise. Naargelang de expertise kan de ondersteuning komen vanuit AMBO-onderwijs, Mobiele begeleiding vanuit MFC of mobiele thuisbegeleiding.
De betrokken medewerker verzamelt de nodige informatie en legt een bezoek vast.
Bij het eerste bezoek vanuit AMBO ondertekenen alle betrokken partijen een samenwerkingsverband.
Na observatie en gesprekken worden advies, vorming of begeleiding voorgesteld aan de betrokken partijen en opgenomen.