AMBO

Hoe werkt het AMBO?

AMBO is tot op vandaag voornamelijk een project vanuit de basisschool van Ganspoel.

Vragen in verband met schools functioneren in ruime zin worden door de AMBO-begeleiders (kleuter – lager) opgenomen. Deze vragen gaan over moeilijkheden in het aanvankelijk en voortgezet leren. Hoe kunnen problemen met leren lezen, schrijven en rekenen begrepen worden vanuit de visuele problemen? En problemen in samen spelen en omgaan met elkaar in de klas en op de speelplaats? Hoe kunnen kinderen goed leren gebruik maken van de visuele mogelijkheden waar ze over beschikken? Welke optische en technologische hulpmiddelen zijn aangewezen en hoe kan een kind er mee leren werken ?

Advies, begeleiding en vorming zijn de modules die we onderscheiden binnen de AMBO-begeleiding in scholen voor buitengewoon onderwijs buiten type 6. In de concrete uitvoering is het vaak een combinatie van deze drie werkvormen. Het aantal sessies per module kan variëren afhankelijk van de zorgvraag en beschikbare tijd.

Het spreekt voor zich dat AMBO veel overleg en samenwerking impliceert met het team van de speciale school, het CLB en de ouders van de leerling.