Medische begeleiding

De medische dienst levert een belangrijke bijdrage in de zorg voor het lichamelijk en psychisch welzijn van de kinderen en bewoners van Ganspoel.

Het medisch team bestaat uit een coördinerend arts (kinderarts), revalidatiearts, oogarts, huisarts, psychiater en verpleegkundigen.
Zij volgen de gezondheid op van kinderen en bewoners en hebben hun plaats in het multidisciplinair team ( zie ook: geïntegreerd werken)
In veel leefgroepen maakt een verpleegkundige deel uit van het team dat instaat voor de dagelijkse verzorging en behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen met meervoudige beperkingen.

Elke verpleegkundige is verantwoordelijk voor een aantal leefgroepen. Zij/hij zorgt voor de medisch/verpleegkundige ondersteuning en begeleiding van deze leefgroepen.
Artsen en verpleegkundigen overleggen geregeld met de ouders van kinderen en de familie van bewoners.

Er is 24/24 verpleegkundige permanentie.

Artsen en verpleegkundigen zijn verantwoordelijk voor de medische en verpleegkundige opleidingen in Ganspoel.

Contact