Afdeling 2

Jongeren tussen 12 en 21 jaar.

Er zijn 5 leefgroepen binnen afdeling 2:
Westhoek, Zuidkant, Tuytzicht, Klokhuis en De Pit.

De jongeren gaan naar school in de secundaire school in Ganspoel.

De meeste jongeren die de overstap maken naar een leefgroep in afdeling 2 zijn al vertrouwd met Ganspoel door het verblijf in een leefgroep van afdeling 1. Toch moet er ook voor deze jongeren en voor hun ouders aandacht besteed worden aan de grote veranderingen, die de overstap naar de nieuwe afdeling met zich meebrengen.

Ben je helemaal nieuw in Ganspoel? Dan zorgen we ervoor dat jij zo goed mogelijk je plek kan vinden in deze nieuwe omgeving en dat je gauw aansluiting vindt in je leefgroep.

In afdeling 2 blijven heel wat principes van de werking behouden. De principes van geïntegreerde werking zeker, want dat is een grote sterkte van het Centrum. Dus ook voor jongeren van +12 werken we intensief samen: alle medewerkers die betrokken zijn bij de begeleiding, leerkrachten en ouders. Grotere kinderen worden zo veel mogelijk uitgenodigd om zelf mee na te denken en keuzes te maken.

Waarover nadenken, welke keuzes?
Bij de start in afdeling 2 ligt de focus op het verkennen en verder uitbreiden van mogelijkheden, ieder volgens eigen tempo en met de inzet van alle aanwezige kennis en ervaring, hulpmiddelen en aanpassingen.

Later gaan we over naar een voorbereiding op een leven als jonge volwassene. Hoe zal dat leven eruit zien? Waar zal deze jonge volwassene wonen? Welke dagactiviteiten kan en wil de jongere uitvoeren? Welk perspectief is er op vlak van zelfredzaamheid? Wat is een goed leven voor deze jonge persoon met meervoudige beperkingen? En hoe kunnen school, therapie en begeleiding in de leefgroep de jongere daarop voorbereiden? Welke competenties zijn van belang? Welke concrete vaardigheden gaan we daarvoor oefenen? Met welke grenzen moeten wij, de jongere en zijn ouders blijven rekening houden?

De gespecialiseerde begeleiding in de leefgroepen verschilt dan heel sterk naargelang de mogelijkheden en beperkingen van de jongeren en het perspectief dat daaraan gekoppeld wordt. Leefgroepen kunnen zich tijdelijk richten op de specifieke problemen van jongeren die op dat moment opgenomen zijn; overigens houdt specialisatie niet in dat enkel jongeren met deze specifieke behoeften in een bepaalde leefgroep kunnen opgenomen worden.