Afdeling 1

Kleuters en kinderen tot 14 jaar

Parkhuisje en Wit Huisje zijn de leefgroepen voor jonge kinderen tot 8 jaar.

Kinderen van 8 tot 14 jaar hebben hun plaats in een van de vier andere leefgroepen: Overkant, Trefpunt, Oostpunt en De Berm.

De kinderen van afdeling 1 gaan overdag deeltijds of voltijds naar de basisschool in Ganspoel.


Voor het eerst naar Ganspoel?

Voor veel kinderen in afdeling 1 betekent de opname in het Centrum een eerste kennismaking met het verblijf in een leefgroep. De begeleiders besteden extra aandacht aan een warm onthaal en omringen ieder kind vanaf de eerste dag met de beste zorgen. Dat vraagt van iedereen een goede voorbereiding.

We willen graag weten wat het kind verwacht van de nieuwe school, wat hij graag doet of juist niet, enz. Wat kan hij ons zelf vertellen? Welke ervaringen heeft hij al met opvang en school?

Vanaf de onthaalfase betrekken we de ouders bij alles wat we doen. We vragen wat hun kind leuk vindt, wat het nodig heeft om zich veilig te voelen, wat zijn/haar interesses zijn, …

Na de opname blijven de begeleiders van de leefgroep contact houden met de ouders. Ze luisteren naar hun zorgen, zoeken oplossingen voor wat nog niet goed loopt, vertellen hoe hun kind het stelt zo ver van huis…

Ouders worden ook de partners van het team bij het opstellen, opvolgen en evalueren van het handelingsplan van hun kind, waar uiteraard ook de begeleiding in de leefgroep een belangrijke plaats in heeft.

Samenleven in een leefgroep

De leefgroep betekent voor jonge kinderen van Parkhuisje en Wit Huisje een fijne veilige plek waar je door bekwame mensen benaderd en verzorgd wordt. Je krijgt er een aanbod van materiaal om te (leren) spelen op de manier die bij jou past. Je vindt er regelmaat en rust maar je wordt er ook gestimuleerd om je wereld te leren kennen.

Voor wat grotere kinderen in Overkant en Trefpunt heeft de leefgroep een betekenis die sterk afhangt van de mogelijkheden van deze kinderen. Dat kan zijn: onder begeleiding samen vrije tijd doorbrengen, jezelf en elkaar leren kennen door gesprekjes, samen koken en samen eten, je vaardigheden op vlak van zelfstandigheid oefenen in alledaagse situaties, een hulpmiddel gebruiken om je eigen muziek te kunnen beluisteren, samen spelen, TV kijken, een ruzie oplossen, elkaar helpen, een verjaardagsfeest vieren, op uitstap gaan… Of ook: de leefgroep is de plek waar je je kan terugtrekken in je eigen kamer, als je daar nood aan hebt. Of om een schoolopdracht te maken. Met of zonder hulp van een begeleider.

Samenleven in een groep vraagt van kinderen heel wat aanpassingen van gedrag en verandering van gewoontes. Daar is tijd voor nodig en het gaat niet altijd vanzelf. Begeleiders weten hoe ze ieder kind in de groep kunnen aanspreken en aan bod laten komen. Ze gebruiken daarbij al hun kennis en ervaring in verband met de visuele en andere beperkingen van kinderen. Hoe help je dit kind om zelfstandig te leren eten? Welke aanpassingen van materiaal en omgeving zijn er nodig? Ze zijn getraind om kinderen te observeren. Ze kijken dan niet alleen naar wat een kind kan of nog niet kan maar ook naar hoe een kind zich voelt. Overleg met collega’s, verpleegkundigen en artsen, therapeuten en pedagogen helpt om een goed beeld van ieder kind op te bouwen. Daar gaan ze mee verder, stap voor stap.

Aandachtsbegeleiders zijn er om ieder kind de extra aandacht te geven die het nodig heeft. Als aandachtsbegeleider volg je enkele kinderen nauwer op, met wie je een vertrouwensband zal opbouwen.

Leefgroepen hebben een eigen specialisatie

Kinderen met complexe meervoudige beperkingen en medische problemen kunnen terecht in leefgroep Oostpunt. Ze vinden daar een veilige plek waar ze zich goed voelen, zich kunnen ontspannen en zichzelf kunnen zijn, maar waar ze ook gestimuleerd worden om zich op verschillende gebieden verder te ontwikkelen. Het multidisciplinaire team werkt nauw samen om kwaliteitsvolle zorg te waarborgen.

In leefgroep De Berm is een werking uitgebouwd specifiek voor slechtziende en blinde kinderen die grote nood hebben aan rust en voorspelbaarheid. Daar maken begeleiders het gezellig met de kinderen, maar wel op een veilige, voorspelbare en rustige manier. Dat wil zeggen dat er iedere dag en elke week dezelfde herkenbare activiteiten gedaan worden. Naast het bieden van veiligheid en herkenbaarheid houden ze maximaal rekening met de behoeften van elk kind en zoeken ze naar antwoorden op maat. Want ze weten: als kinderen zich goed voelen, staan zij open om verder te ontwikkelen.