Mobiele/ambulante begeleiding en outreach

Medewerkers van het MFC hebben specifieke expertise opgebouwd inzake de visuele problematiek van kinderen en jongeren en expertise inzake meervoudige problematieken. Met je vragen kan je terecht bij een team van therapeuten (logopedist, ergotherapeut, kinesitherapeut) en pedagogisch begeleiders. (orthopedagoog en opvoeder).

Elke vraag wordt besproken op het aanmeldingsteam waar wordt bekeken welke medewerker de meeste expertise heeft om zo snel mogelijk een antwoord te bieden op uw vraag.
De medewerker die de vraag opneemt neemt dan rechtstreeks contact op met de aanvrager om verdere afspraken inzake intake en opstart begeleiding te maken.

Bij mobiele en ambulante begeleiding vanuit het MFC wordt steeds een contract opgemaakt met de ouders. De medewerker zal hiervoor de nodige formulieren meebrengen bij het eerste gesprek.
Voor een begeleiding , dat minimum 1 uur en maximum 2 uur duurt, wordt een bijdrage aangerekend van 5,13 euro (indexering).