Mobiele/ambulante ondersteuning in scholen voor buitengewoon onderwijs buiten type 6

Voor schoolgaande kinderen met een visuele beperking wordt vaak gevraagd naar ondersteuning in het buitengewoon onderwijs, zowel in de kleuterschool als in de basisschool en het BUSO.
Door de keuze van een school voor buitengewoon onderwijs in de nabije omgeving krijgen kinderen en jongeren met complexe beperkingen onderwijs dicht bij huis, wat de sociale integratie ten goede komt en ouders toelaat om zelf de verantwoordelijkheid voor de opvoeding in handen te houden.
In scholen voor buitengewoon onderwijs buiten type 6 is er weinig specifieke ondersteuning, die rekening houdt met de visuele beperkingen.
In Ganspoel voorzien we de mogelijkheid van ondersteuning voor schoolteams uit het buitengewoon onderwijs van verschillende types.

Onderwijs en zorg voor kinderen en jongeren met visuele beperkingen buiten de doelgroepspecifieke settings met type 6-school

We maken een onderscheid tussen drie werkvormen die samen de verantwoordelijkheid opnemen voor de uitbouw van deze handicapspecifieke ondersteuning :

  1. AMBO-onderwijs: mobiele/ambulante begeleiding die projectmatig gesubsidieerd wordt door het ministerie van onderwijs; ervaren GON-leerkrachten worden hiervoor ingezet
  2. AMBO-mobiele begeleiding MFC: pedagogische medewerkers en paramedici van het MFC Ganspoel met veel expertise worden ingezet voor observatie van kinderen en jongeren met visueel-meervoudige beperkingen en voor het geven van adviezen aan teams van scholen voor buitengewoon onderwijs
  3. AMBO-thuisbegeleiding: ervaren thuisbegeleiders brengen in het kader van hun mobiele begeleiding expertise over naar scholen voor buitengewoon onderwijs

Hoe aanvragen ?

Voor AMBO-onderwijs:

Medewerkers van de school voor buitengewoon onderwijs en/of het betrokken CLB vullen in overleg met de ouders het aanmeldingsformulier in. De ouders worden verder geïnformeerd met een brief waarin hen gevraagd wordt om een toestemmingsformulier te ondertekenen.

Voor AMBO in het kader van thuisbegeleiding en van MFC gelden de gewone regels voor het bekomen van mobiele/ambulante begeleiding. Er wordt een contract met de ouders aangegaan. Voor een begleidng van max. 2 uur wordt een bijldrage aangerekend van € 5,13 (indexering) of vervoerskosten, afhankelijk van de ondersteuningsvorm.