Thuisbegeleiding voor kinderen en jongeren

Thuisbegeleiding Ganspoel maakt als ambulante dienst deel uit van Centrum Ganspoel. De opdracht van de thuisbegeleidingsdienst is dan ook ingeschreven in de algemene opdracht van het centrum: gespecialiseerde, deskundige en vraaggestuurde ondersteuning bieden aan kinderen, jongeren en volwassenen met visuele beperkingen.

De dienst deelt met het Centrum de missie en de waarden die vooropstaan bij het verwezenlijken van de algemene opdracht.

Op basis van de doelgroep onderscheiden we twee afdelingen:

  • Vroegbegeleiding richt zich naar gezinnen met een kind van 0 tot 6 jaar – of tot het einde van de kleuterleeftijd.
  • Voor kinderen vanaf de lagere schoolleeftijd tot 18 jaar spreken we van thuisbegeleiding +6.

Je kan meer informatie vinden in volgende publicaties: