Vorming

close-up tuinplant met rode bessenOverzicht van ons vormingsaanbod

Centrum Ganspoel heeft kennis en expertise opgebouwd in de begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met visuele en visueel-meervoudige beperkingen. Deze kennis en expertise willen we graag delen met anderen. We organiseren cursussen waar we in groep informatie en kennis in verband met de visuele beperking overdragen en vaardigheden aanleren en inoefenen. Daarbij wordt veel belang gehecht aan de uitwisseling van ervaringen en aan vragen van de cursisten.

De cursussen zijn, afhankelijk van het thema, gericht naar een professioneel publiek of naar ouders en familie van gebruikers. De activiteiten voor ouders en familie van gebruikers zijn vooral bedoeld om hen met elkaar in contact te brengen. Zo kunnen ze elkaar ondersteunen en informatie uitwisselen.

Ons vormingsaanbod:

We geven een overzicht van de opleidingen die in 2018-2019 worden georganiseerd.

Je bent van harte welkom op een of meer van onderstaande opleidingen. Inschrijven kan vanaf 01/08/2018.

- 01/10/2018: slechtziende kleuters met Cerebrale Visuele Inperkingen (CVI) begeleiden in het gewoon en buitengewoon kleuteronderwijs. Hierbij de uitnodiging met mogelijkheid om in te schrijven.

- 02/10/2018: kinderen met Cerebrale Visuele Inperkingen (CVI) begeleiden in het gewoon en buitengewoon lager onderwijs. Hierbij de uitnodiging met mogelijkheid om in te schrijven.

- 04/10/2018: slechtziende leerlingen begeleiden in de lagere school. Hierbij de uitnodiging met mogelijkheid om in te schrijven.

- 05/10/2018: slechtziende kleuters begeleiden in de kleuterschool. Hierbij de uitnodiging met mogelijkheid om in te schrijven.

- 23/10/2018: kinderen met Cerebrale Visuele Inperkingen (CVI) begeleiden in het lager onderwijs. Hierbij de uitnodiging met mogelijkheid om in te schrijven.

- 25/10/2018: slechtziende leerlingen begeleiden in de lagere school. Hierbij de uitnodiging met mogelijkheid om in te schrijven.


Meer informatie kan je vragen via kathleen.vandermaelen@ganspoel.be.